activiteit do 30 mei 2013

Algemene Ledenvergadering 2013

30 mei

Wanneer

donderdag 30 mei 2013 om 15:59 uur

Locatie

De Bazel, Vijzelstraat 32 te Amsterdam

Contact


Geachte leden,

De Algemene Ledenvergadering zal op 30 mei 2013 om 13:30 uur gehouden worden in het gebouw “De Bazel” aan de Vijzelstraat 32 te Amsterdam (www.debazelamsterdam.nl).

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering is u reeds toegezonden. Het jaarverslag en/of het verslag van de financiële verantwoording kan worden ingezien door middel van het opvragen van een kopie bij ondergetekende (e-mail: info@vjoj.nl; telefoonnummer: 020-5747474).

Ik maak u erop attent dat het bestuur voornemens is de contributie met ingang van het verenigingsjaar 2014 te verlagen naar € 75. De reden hiervoor is dat de vereniging in een gezonde financiële toestand verkeert.

Aansluitend zal op dezelfde locatie om 15:00 uur het seminar "Contracteren met de overheid" worden gehouden. 

Met vriendelijke groeten,

Floris Havelaar
1e secretaris