Contact

Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen

Opgericht op 4 juli 2002 - statutair gevestigd te 's-Gravenhage -
KvK Haaglanden nr. 27251757

Contactgegevens:

Aanspreekpunt leden en geïnteresseerden: Caroline Boissevain, Voorzitter (tel. 06 11 09 09 74)

Aanspreekpunt opleidingen/klachten: Sam Amrani, hoofd opleidingen

Aanspreekpunt contributies en openstaande betalingen: Diederick Krabbe, penningmeester

e-mail secretariaat: info@vjoj.nl

e-mail penningmeester: penningmeester@vjoj.nl

Bankgegevens:
BANKREKENING (SNS Bank)
IBAN: NL22 SNSB 0821 1384 21
BIC: SNSBNL2A