Contact

Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen

Opgericht op 4 juli 2002 - gevestigd te 's-Gravenhage -
KvK Haaglanden nr. 27251757

Contactgegevens:

Aanspreekpunt leden en geïnteresseerden: Jason Bol, 1e secretaris

Aanspreekpunt opleidingen/klachten: Nydia de Winter, hoofd opleidingen (tel. 010 440 6418)

Aanspreekpunt contributies en openstaande betalingen: Anne Marie Gerver, penningmeester (tel. 020 5040050)

Post kunt u richten aan:
t.a.v. mr. J. Bol
1e Secretaris Vereniging JOJ
Apollolaan 119
1077 AP Amsterdam

Tel : 020 305 8383
Fax : 020 305 8384

e-mail secretariaat: info@vjoj.nl
e-mail penningmeester: penningmeester@vjoj.nl

Bankgegevens:
BANKREKENING (SNS Bank)
IBAN: NL22 SNSB 0821 1384 21
BIC: SNSBNL2A