Contact

Vereniging van Jonge Onroerend goed Juristen

Opgericht op 4 juli 2002 - gevestigd te 's-Gravenhage -
KvK Haaglanden nr. 27251757

Contactgegevens:

Aanspreekpunt leden en geïnteresseerden: Hugo Goedegebure, 1e secretaris

Aanspreekpunt opleidingen/klachten: Carine Russel, hoofd opleidingen (tel. 020 722 2322)

Aanspreekpunt contributies en openstaande betalingen: Danielle Joosten, penningmeester (tel. 088 2535805)

Post kunt u richten aan:
t.a.v. mr. J.J. Karens
Vereniging JOJ
Anna van Buerenplein 47
2595 DA Den Haag

Tel : 070 324 5504 

e-mail secretariaat: info@vjoj.nl
e-mail penningmeester: penningmeester@vjoj.nl

Bankgegevens:
BANKREKENING (SNS Bank)
IBAN: NL22 SNSB 0821 1384 21
BIC: SNSBNL2A