activiteit do 26 jun 2014

Seminar Erfpacht

26 jun

Wanneer

donderdag 26 juni 2014 om 14:30 uur

Locatie

DoubleTree by Hilton Hotel

Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar

"Erfpacht”

 

Datum:

Donderdag 26 juni 2014

Tijd:

14:30 - 19.00 (seminar)

13:00 - 14:30 (ALV)

Locatie:

DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station

Sprekers:

mrs. J. Corten, E. de Geer en W. van der Werf. 

Opleidingspunten:

2 (NOvA en KNB)

 

Inleiding

Het zakelijk recht van erfpacht blijft onverminderd in de belangstelling staan. Vroeger was erfpacht een populair beleidsinstrument onder overheden, die het eigenwoningbezit wilden bevorderen. Natuurbeschermingsorganisaties zetten erfpacht in om duurzaam gebruik van de grond te bewerkstelligen. Aan het einde van de erfpachttermijn ontstaan vaak geschillen die aan de rechter worden voorgelegd. Welke vergoedingsplicht heeft de eigenaar jegens de erfpachter bij de beëindiging van de erfpacht? In hoeverre heeft de eigenaar de ruimte om nieuwe erfpachtvoorwaarden op te leggen en met welke belangen van de erfpachter moet hij rekening houden? Wat is het belang van Europese consumentenrecht in dit kader? Hoe kunnen partijen een impasse doorbreken?

Tijdens het seminar “Erfpacht” zullen mr. Jeroen Corten, mr. Eduard de Geer en mr. Willem van der Werf inleidingen verzorgen over erfpacht. Daarbij komen de geschiedenis, de basisbegrippen en de rechten en plichten van eigenaars en erfpachters aan bod. Verder zal aandacht worden besteed aan recente rechtspraak over erfpacht.

Mr. Corten en mr. De Geer zullen een duo-presentatie geven. Na een algemene inleiding zal ingegaan worden op het gebruik van algemene voorwaarden, de betekenis van Europees recht en enkele recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Verder zal worden stilgestaan bij onderwerpen en valkuilen die in de praktijk voor veel geschillen zorgen.

Mr. Van der Werf zal over het lopende erfpachtdossier op de Waddeneilanden spreken. Met de verkoop van bloot eigendom aan erfpachters wordt getracht een langlopend conflict over de erfpachtvoorwaarden op te lossen.


 

Sprekers

De heren mr. J.A.F. Corten en mr. L.E. de Geer zijn partners bij Corten De Geer Advocaten. Het kantoor heeft een vastgoedpraktijk met bijzondere specialisatie op het gebied van erfpachtrecht. Beide heren hebben uitgebreide ervaring met het bijstaan van ontwikkelaars, investeerders en groepen erfpachters en opstalhouders bij problemen met de overheid/grondeigenaar (bijvoorbeeld tegen de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Zandvoort, hoogheemraadschappen, Staatsbosbeheer en de Staat)

De heer mr. W.J.E. van der Werf is partner bij Van der Feltz advocaten in Den Haag. Hij studeerde civiel en internationaal recht in Leiden en Heidelberg en is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, waaronder erfpacht. Hij treedt veel op voor en tegen overheden. In 2013 was Willem van der Werf voorzitter van de door Staatsbosbeheer ingestelde commissie die adviseerde over de waardebepaling van bloot eigendom bij erfpacht op de Waddeneilanden (www.waardebepalingblooteigendom.nl).

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering 2014 zal op 26 juni 2014 om 13:30 uur worden gehouden voorafgaand aan het seminar Erfpacht in het DoubleTree by Hilton Hotel aan de Oosterdoksstraat 4 te (1011 DK) Amsterdam.

 

Programma

13.00

Ontvangst leden ALV

13.30 – 14.30

ALV

14.30

Ontvangst deelnemers seminar

15.00 – 16.15

Deel 1 seminar

16.15 – 16.30

Pauze

16.30 – 17.30

Deel 2 seminar

17.30

Borrel

 

Locatie

De workshop vindt plaats in het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station.

Parkeren

Wanneer u met de auto bent kunt u tegen betaling parkeren onder het hotel in de openbare parkeergarage ‘de Oosterdok’.

Per openbaar vervoer:

Het hotel is gelegen op een zeer centrale locatie op loopafstand van Amsterdam Centraal Station.

Opleidingspunten

Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00 per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars. De symposia en seminars zijn ook voor niet-leden toegankelijk. Zij betalen EUR 90,00 per seminar.

 

Volg de Vereniging JOJ ook op LinkedIn.

e; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" align="center">Uitnodiging van de Vereniging JOJ voor het seminar

"Erfpacht”

 

Datum:

Donderdag 26 juni 2014

Tijd:

14:30 - 19.00 (seminar)

13:00 - 14:30 (ALV)

Locatie:

DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station

Sprekers:

mrs. J. Corten, E. de Geer en W. van der Werf. 

Opleidingspunten:

2 (NOvA en KNB)

 

Inleiding

Het zakelijk recht van erfpacht blijft onverminderd in de belangstelling staan. Vroeger was erfpacht een populair beleidsinstrument onder overheden, die het eigenwoningbezit wilden bevorderen. Natuurbeschermingsorganisaties zetten erfpacht in om duurzaam gebruik van de grond te bewerkstelligen. Aan het einde van de erfpachttermijn ontstaan vaak geschillen die aan de rechter worden voorgelegd. Welke vergoedingsplicht heeft de eigenaar jegens de erfpachter bij de beëindiging van de erfpacht? In hoeverre heeft de eigenaar de ruimte om nieuwe erfpachtvoorwaarden op te leggen en met welke belangen van de erfpachter moet hij rekening houden? Wat is het belang van Europese consumentenrecht in dit kader? Hoe kunnen partijen een impasse doorbreken?

Tijdens het seminar “Erfpacht” zullen mr. Jeroen Corten, mr. Eduard de Geer en mr. Willem van der Werf inleidingen verzorgen over erfpacht. Daarbij komen de geschiedenis, de basisbegrippen en de rechten en plichten van eigenaars en erfpachters aan bod. Verder zal aandacht worden besteed aan recente rechtspraak over erfpacht.

Mr. Corten en mr. De Geer zullen een duo-presentatie geven. Na een algemene inleiding zal ingegaan worden op het gebruik van algemene voorwaarden, de betekenis van Europees recht en enkele recente ontwikkelingen in de jurisprudentie. Verder zal worden stilgestaan bij onderwerpen en valkuilen die in de praktijk voor veel geschillen zorgen.

Mr. Van der Werf zal over het lopende erfpachtdossier op de Waddeneilanden spreken. Met de verkoop van bloot eigendom aan erfpachters wordt getracht een langlopend conflict over de erfpachtvoorwaarden op te lossen.


 

Sprekers

De heren mr. J.A.F. Corten en mr. L.E. de Geer zijn partners bij Corten De Geer Advocaten. Het kantoor heeft een vastgoedpraktijk met bijzondere specialisatie op het gebied van erfpachtrecht. Beide heren hebben uitgebreide ervaring met het bijstaan van ontwikkelaars, investeerders en groepen erfpachters en opstalhouders bij problemen met de overheid/grondeigenaar (bijvoorbeeld tegen de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Zandvoort, hoogheemraadschappen, Staatsbosbeheer en de Staat)

De heer mr. W.J.E. van der Werf is partner bij Van der Feltz advocaten in Den Haag. Hij studeerde civiel en internationaal recht in Leiden en Heidelberg en is gespecialiseerd in de ruimtelijke ordenings- en vastgoedpraktijk, waaronder erfpacht. Hij treedt veel op voor en tegen overheden. In 2013 was Willem van der Werf voorzitter van de door Staatsbosbeheer ingestelde commissie die adviseerde over de waardebepaling van bloot eigendom bij erfpacht op de Waddeneilanden (www.waardebepalingblooteigendom.nl).

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering 2014 zal op 26 juni 2014 om 13:30 uur worden gehouden voorafgaand aan het seminar Erfpacht in het DoubleTree by Hilton Hotel aan de Oosterdoksstraat 4 te (1011 DK) Amsterdam.

 

Programma

13.00

Ontvangst leden ALV

13.30 – 14.30

ALV

14.30

Ontvangst deelnemers seminar

15.00 – 16.15

Deel 1 seminar

16.15 – 16.30

Pauze

16.30 – 17.30

Deel 2 seminar

17.30

Borrel

 

Locatie

De workshop vindt plaats in het DoubleTree by Hilton Amsterdam Centraal Station.

Parkeren

Wanneer u met de auto bent kunt u tegen betaling parkeren onder het hotel in de openbare parkeergarage ‘de Oosterdok’.

Per openbaar vervoer:

Het hotel is gelegen op een zeer centrale locatie op loopafstand van Amsterdam Centraal Station.

Opleidingspunten

Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Lidmaatschap
Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,00 per jaar. Studenten betalen EUR 25,00 per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars. De symposia en seminars zijn ook voor niet-leden toegankelijk. Zij betalen EUR 90,00 per seminar.

 

Volg de Vereniging JOJ ook op LinkedIn.