activiteit do 16 dec 2021

Webinar 'WHOA; de tussenstand na 1 jaar'

16 dec

Wanneer

donderdag 16 december 2021 om 16:00 uur

Locatie

Online

Contact


*** Evaluatieformulier en controlevragen

 

*** De registratielink voor dit webinar is reeds verzonden. Wilt u alsnog deelnemen, stuurt u dan een e-mail naar info@vjoj.nl

 

Inleiding

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA beoogt ‘het reorganiserend vermogen van ondernemingen te versterken’. Hiertoe voorziet de WHOA onder andere in de mogelijkheid om een schuldeisersakkoord goed te keuren (te homologeren). Hierdoor kunnen ook schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd tóch aan het akkoord worden gebonden.

Ook voor de vastgoedpraktijk is de WHOA van belang. De WHOA kan namelijk ingrijpende gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurovereenkomsten. Zo kan de huur op grond van een gehomologeerd akkoord worden kwijtgescholden en/of kan de huurovereenkomst op grond hiervan worden gewijzigd of zelfs worden opgezegd.

Tijdens het webinar ‘WHOA; de tussenstand na 1 jaar’ zal worden stilgestaan bij de voorwaarden waaronder de WHOA kan worden toegepast en worden de eerste ervaringen met de WHOA besproken. Inmiddels zijn er namelijk alweer zo’n 55 (gepubliceerde) uitspraken gewezen onder de WHOA.

Spreker

Ruud Brunninkhuis, advocaat bij BUREN, heeft een focus op het (internationale) insolventierecht en het ondernemingsrecht. Hij adviseert ondernemingen, hun leidinggevenden en andere belanghebbenden over (dreigende) insolventies, herstructureringen, financiering en zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheidskwesties. Naast advisering procedeert Ruud ook regelmatig. Daarnaast wordt Ruud door de rechtbank aangesteld als curator. Na een uitwisseling aan de Columbia Law School in New York City, is Ruud als jurist en econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ruud heeft in december 2015 de INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht succesvol afgerond. Medio 2018 rondde hij succesvol de cursus Financiële Economie voor Insolventieadvocaten af. Hij publiceert en doceert regelmatig over actuele ontwikkelingen op het gebied van het insolventierecht en het goederenrecht, waaronder in het bijzonder ook de WHOA.

Programma


16.00: uur aanvang

17:00-17.15 uur einde (uitloop voor eventuele vragen)

Webinar

Het webinar zal plaatsvinden via WebinarJam. Na aanmelding ontvangt u, enkele dagen voorafgaand aan het webinar, een e-mail met instructies voor deelname.

Opleidingspunten

Deelname aan het webinar levert één opleidingspunt op in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB), mits de controlevragen goed zijn beantwoord en het juiste codewoord is ingevuld. Het hiervoor bestemde formulier wordt na afloop van het webinar gepubliceerd op de website van de VJOJ.

Lid van VJOJ

Als u lid bent van de "Vereniging JOJ", dan kunt u inloggen om u kosteloos in te schrijven voor deze activiteit. Log in om u in te schrijven.

Inloggen voor leden

* *
wachtwoord vergeten?

Nog geen lid van de VJOJ?

Bent u nog geen lid, maar wilt u zich wel inschrijven voor deelname aan dit evenement? Overweeg dan het volgende: de contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 75,00 per jaar (studenten betalen zelfs maar € 25,00). Deelname aan een seminar als niet-lid kost € 90,00 per seminar. U bent dus goedkoper uit als u lid wordt!

Word ook lid

Inschrijven als niet-lid

Inschrijven voor dit evenement is alleen mogelijk voor leden.