activiteit di 15 mrt 2022

Corona en huur na de prejudiciële beslissing; een terugblik en een vooruitblik

15 mrt

Wanneer

dinsdag 15 maart 2022 om 16:00 uur

Locatie

Online

Contact


Inleiding

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 uitspraak gedaan in de prejudiciële procedure over – kort gezegd – de mogelijkheden tot huurprijsvermindering bij 290-huurovereenkomsten in verband met de overheidsmaatregelen die zijn getroffen in het kader van COVID-19. In de kern komt deze prejudiciële beslissing erop neer dat de door de overheid naar aanleiding van de coronapandemie opgelegde sluiting van 290-bedrijfsruimten niet is aan te merken als een gebrek als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW, zodat huurprijsvermindering op deze grond niet mogelijk is. Huurprijsvermindering is wel mogelijk op grond van onvoorziene omstandigheden. Het gaat dan om de omstandigheid dat een huurder die voor zijn omzet afhankelijk is van de komst van publiek, als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie de door hem gehuurde 290-bedrijfsruimte niet of slechts in geringe mate kan exploiteren.

De Hoge Raad biedt in de prejudiciële beslissing een handvat voor de berekening van de huurprijsvermindering op grond van onvoorziene omstandigheden, door middel van de ‘vastelastenmethode’. Tevens bouwt de Hoge Raad enige ruimte in voor bijzondere omstandigheden. Zo benadrukt de Hoge Raad expliciet dat er reden kan zijn om af te wijken van de gelijke verdeling van het nadeel tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld vanwege de hoedanigheid van partijen of de financiële positie. Dit biedt ruimte voor maatwerk.

Gebeurt dit echter ook in de praktijk? En, spelen de online omzetten hierbij een rol? Over welke periode(n) komt een huurder eigenlijk in aanmerking voor een huurkorting? Wat is een goede referentieperiode bij het berekenen van het omzetverlies? Hoe om te gaan met eventuele beperkende maatregelen in de toekomst?

Op dit soort vragen zal tijdens het VJOJ-webinar op 15 maart a.s. door Justine van Lochem antwoord worden gegeven.

Spreker
mr. J. (Justine) van Lochem is advocaat bij Dentons en is werkzaam binnen de praktijkgroep Vastgoed. Zij is met name gespecialiseerd in het huurrecht. Justine promoveerde in 2019 op ‘Open normen in het huurrecht; ruimte versus rechtszekerheid’. Tevens is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar Huurecht bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Ook schrijft Justine geregeld artikelen voor het WR Tijdschrift voor huurrecht, het WPNR en Vastgoedmarkt.

Lid van VJOJ

Als u lid bent van de "Vereniging JOJ", dan kunt u inloggen om u kosteloos in te schrijven voor deze activiteit. Log in om u in te schrijven.

Inloggen voor leden

* *
wachtwoord vergeten?

Nog geen lid van de VJOJ?

Bent u nog geen lid, maar wilt u zich wel inschrijven voor deelname aan dit evenement? Overweeg dan het volgende: de contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 75,00 per jaar (studenten betalen zelfs maar € 25,00). Deelname aan een seminar als niet-lid kost € 90,00 per seminar. U bent dus goedkoper uit als u lid wordt!

Word ook lid

Inschrijven als niet-lid

Kosten voor inschrijving voor niet-leden bedragen € 90,00 en € 25,00 voor studenten.

Inschrijven als niet-lid