activiteit do 11 mei 2023

Seminar 'Nieuwe ROZ-model winkelruimte 2022'

11 mei

Wanneer

donderdag 11 mei 2023 om 14:45 uur

Locatie

Vrije Academie, Herengracht 368 in Amsterdam

Contact


Uitnodiging seminar ‘Nieuwe ROZ-model winkelruimte 2022’ - donderdag 11 april 2023 – Vrije Academie (Amsterdam)

Seminar

Donderdag 11 mei 2023 organiseert de Vereniging JOJ het seminar ‘nieuwe ROZ-model winkelruimte 2022’. Onlangs is door de ROZ een nieuw model voor de huurovereenkomst winkelruimte gepubliceerd. De tekst is op onderdelen verduidelijkt. Ook zijn nieuwe onderdelen toegevoegd die huurders en verhuurders de afgelopen jaren bezighielden. Denk hierbij aan duurzaamheid, openingstijden en beperkende overheidsmaatregelen.

Het seminar wordt verzorgd door mr. T.H.G. Steenmetser, advocaat bij Lexence N.V. Tomas is een specialist op het gebied van huurrecht voor bedrijfsruimte en was tevens de voorzitter van de Werkgroep Winkelruimte die het nieuwe ROZ-model heeft opgesteld.

Als voorzitter van de Werkgroep Winkelruimte kan Tomas uitgebreid vertellen over de totstandkoming van het nieuwe model en de verschillen met het ROZ-model 2012. Waarom bijvoorbeeld niet gekozen is voor het aftoppen van de indexering dan wel hantering van het begrip ‘kerninflatie’ in plaats van CPI. Is bij het opstellen van het nieuwe model rekening gehouden met de input van huurders? En wat is de reden dat de herdefinitie van gebrek (artikel 2.1 in het ROZ-model 2012) uit het nieuwe model is gehaald?

Mocht u op voorhand vragen hebben over het nieuwe ROZ-model winkelruimte 2022 die u graag tijdens het seminar behandeld wil zien? Laat het ons uiterlijk 10 mei 2023 weten (info@vjoj.nl).

Wij verwelkomen u graag op dit seminar.

Programma

14:45 uur inloop, ontvangst met koffie en thee
15:00 uur welkomstwoord vanuit de VJOJ
15:05 uur Deel 1
16:05 uur Pauze
16:25 uur Deel 2
17:25 uur afsluitende borrel

Locatie

Vrije Academie, Herengracht 368 in Amsterdam.

Opleidingspunten

Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Aanmelding

Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via de website van de Vereniging JOJ, www.vjoj.nl. Niet-leden dienen voor deelname EUR 90,- te betalen. Leden kunnen na betaling van de contributie kosteloos deelnemen.

Lidmaatschap

Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,- per jaar. Studenten betalen EUR 25,- per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.

Voor vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.