activiteit di 17 okt 2023

VJOJ/VU-seminar: De betekenis van het aanbestedingsrecht voor de competitieve verkoop van onroerend goed door de overheid

17 okt

Wanneer

dinsdag 17 oktober 2023 om 14:45 uur

Locatie

Lexence advocaten en notarissen, Amstelveenseweg 500 (1081 KL) Amsterdam

Dinsdag 17 oktober 2023 organiseert de Vereniging JOJ in samenwerking met het Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) en de Masteropleiding Bouwrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam het seminar ‘De betekenis van het aanbestedingsrecht voor de competitieve verkoop van onroerend goed door de overheid’. 

Tijdens dit seminar staat de vraag centraal hoe de uit het Didam-arrest volgende verplichting van overheidslichamen tot het bieden van mededingingsruimte in geval van verkoop van onroerend goed in de praktijk moet worden geoperationaliseerd. De Hoge Raad heeft in dat verband geoordeeld dat overheidslichamen dat zullen moeten doen door een passende mate van openbaarheid te verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria. Overheidslichamen moeten hierover tijdig voorafgaand aan de selectieprocedure duidelijkheid scheppen door informatie over deze aspecten bekend te maken op zodanige wijze dat (potentiële) gegadigden daarvan kennis kunnen nemen. Deze uitwerking doet denken aan de wijze waarop overheidslichamen op grond van de Aanbestedingswet hun overheidsopdrachten moeten inkopen. Die gelijkenis roept de vraag op of en, zo ja op welke wijze de regulering van inkoopprocedures op grond van de Aanbestedingswet model kan staan voor een doelmatige en rechtmatige inrichting van verkoopprocedures van overheidslichamen.

Programma

14:45 uur inloop, ontvangst met koffie en thee
15:00 uur welkomstwoord vanuit de VJOJ
15:05 uur Deel 1
16:05 uur Pauze
16:25 uur Deel 2
17:25 uur afsluitende borrel 

Tijdens het eerste deel van het seminar wordt deze vraag zowel vanuit een praktische als een theoretische invalshoek belicht door twee inleiders, te weten:
-           mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg. Zij is directeur en advocaat bij AT Osborne en adviseert onder meer overheden over de verdeling van schaarse rechten; en
-           prof.mr. C.E.C. (Chris) Jansen. Hij is hoogleraar privaatrecht aan de VU en co-director van het CPC. Samen met andere onderzoekers van het CPC verricht hij onder andere onderzoek naar de juridische aspecten van de verdeling van schaarse rechten door de overheid.

Tijdens het tweede deel van het seminar zullen een aantal van de bovenstaande vraagstelling afgeleide stellingen door een panel van experts met de zaal worden bediscussieerd. In het panel hebben zitting: mr. F.M.M. (Femke) Rasenberg, mr. C. (Claudia) Brinkmann en mr. S. (Sophie) Prent. Claudia Brinkmann is coordinator selectie marktpartijen bij de Gemeente Amsterdam. Sophe Prent is universitair docent privaatrecht aan de VU en verbonden aan het CPC. Zij is tevens als Legal Expert Duurzaamheid en Energietransitie verbonden aan Croon Advocaten.

Locatie

Lexence advocaten en notarissen, Amstelveenseweg 500 (1081 KL) Amsterdam

Opleidingspunten

Deelname aan het seminar levert twee opleidingspunten op in het kader van de permanente opleiding voor de advocatuur (NOvA) en de notariële beroepsopleiding (KNB).

Aanmelding 

Leden en andere geïnteresseerden in het seminar kunnen zich aanmelden via deze website. Niet-leden dienen voor deelname EUR 90,- te betalen. Voor vragen, neem vooral contact op via info@vjoj.nl.

Lidmaatschap 

Lid worden van de Vereniging JOJ is mogelijk voor EUR 75,- per jaar. Studenten betalen EUR 25,- per jaar. Het lidmaatschap geeft na betaling recht op gratis bezoek aan de symposia en de seminars.

Graag tot 17 oktober 2023! 

 

Lid van VJOJ

Als u lid bent van de "Vereniging JOJ", dan kunt u inloggen om u kosteloos in te schrijven voor deze activiteit. Log in om u in te schrijven.

Inloggen voor leden

* *
wachtwoord vergeten?

Nog geen lid van de VJOJ?

Bent u nog geen lid, maar wilt u zich wel inschrijven voor deelname aan dit evenement? Overweeg dan het volgende: de contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 75,00 per jaar (studenten betalen zelfs maar € 25,00). Deelname aan een seminar als niet-lid kost € 90,00 per seminar. U bent dus goedkoper uit als u lid wordt!

Word ook lid

Inschrijven als niet-lid

Inschrijven voor dit evenement is alleen mogelijk voor leden.