actueel

Geslaagd seminar Huur- en faillissementsrecht

Donderdag 9 juli jl. vond het seminar “Huur- en faillissementsrecht” plaats in gebouw CIRCL op de Zuidas.

Sprekers Erwin Bos en Carry Dullaart gingen uitgebreid in op de juridische problematiek die zich openbaart als een huurder liquiditeitskrapte blijkt te hebben. Ook is uitgebeid gesproken over de rol van de curator in het faillissement van de huurder, in het bijzonder indien sprake is van een doorstart, (gewenste) indeplaatsstelling etc.

Beide sprekers en de inhoud van hun lezingen zijn zeer goed beoordeeld en wij danken alle leden voor hun aanwezigheid.

De sheets zijn voor leden beschikbaar gemaakt in het afgeschermde deel van de website.