actueel

Geslaagd webinar 'Corona en huurrecht: tussenstand na één jaar'

Afgelopen donderdag vond het tweede VJOJ-webinar plaats dat in het teken stond van de coronacrisis, met dit keer als onderwerp ‘Corona en huurrecht’. Aemile van Rappard, advocaat en partner bij Pels Rijcken, maakte de balans op naar grofweg 1 jaar coronacrisis.

Aan de hand van diverse polls onder de deelnemers (coronacrisis wel of geen gebrek?) werd het onderwerp op interactieve wijze behandeld. Vervolgens werd uitgebreid ingegaan op de meest recente jurisprudentie (waaronder ook de eerste bodemuitspraken) en werd aan de hand hiervan de ‘tussenstand’ inzichtelijk gemaakt.

Veel dank voor de zeer interessante presentatie Aemile van Rappard. De sheets van de bijeenkomst zijn voor de leden te raadplegen via www.vjoj.nl.

De sheets zijn voor leden beschikbaar gemaakt in het afgeschermde deel van de website.